צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimoniesילדי ערב אלג'האלין מזרחית לירושלים
children of Arab alJahalin
east of Jerusalem

       
                   
   
                   
   
                   
   
                   
   
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com