צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 




ארך רגליים במחסום קלנדיה
Long Legged Man
at Qalandiya CP









 

 

ארך רגליים במחסום קלנדיה.

7 בספטמבר 2004.
מחסום קלנדיה, עמוק בשטח פלסטיני, הדרך לכל מקום ומכל מקום,
לפי חוקים קבועים או משתנים פלסטינים אסורים בתנועה במרחב חייהם.
הוא רצה להגיע לשכם, מחסום קלנדיה היה הדרך היחידה.
 

 
 
the long legged man at qalandiya checkpoint.

7 september 2004.
qalandiya checkpoint, deep in palestinian territory, the way to and from, according to fixed or changing rules, palestinians are forbidden, not allowed to move within their life space.
he wanted to go to nablus, qalandiya checkpoint was the only way.
 
 

 

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com