צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
 יום האדמה בנבי סמואל
Land Day in Nabi Samuel
וידאו


מאמרים על נבי סמואל במחסנמילים
 

נבי סמואל - כתם פלסטיני
nabi samuel
a palestinian stain


גירוש אנשי הכפר נבי סמואל קורה עכשיו
the expulsion from nabi samuel
is taking place now


english

 

 
 
יום האדמה בנבי סמואל.  וידאו 6 דקות.
 
 

נבי סמואל النبي صموئيل הוא כפר פלסטיני שהכיבוש הישראלי חומד את בתיו ואת אדמותיו.
רובו נהרס, אדמותיו נשדדו, והמסגד הפך בחלקו הגדול לישיבה.
הכפר מבודד לחלוטין. אי בתוך שטח הכבוש על ידי ישראל.
משטר נוקשה של אישורי תנועה ממרר את חיי התושבים וכולא אותם בכפרם.
אין יוצא ואין בא, אלא באישור הכובש.
איש לא מורשה לבקר את מאתיים תושביו הפלסטינים, אלא אם ברשותו תעודת זהות ישראלית.
כך גם קרובי משפחה וחברים.
איש לא מורשה לבנות ולו קיר אחד, או בור ביוב, או חדר נוסף לכיתת הלימוד היחידה שיש בכפר.
כל דבר הוא עילה לשלטונות הישראלים לשלול את תושבותם והם נמצאים בחרדה יומיומית שזכותם לגור בכפרם תישלל.
ב"יום האדמה" 2011 הגיעו פלסטינים-ישראלים, פלסטינים-ירושלמים, וידידים נוספים לנבי סמואל,
כדי לבקר, להזדהות, למחות, ולטעת כמה עצים.

 
 
© www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com