צור קשר
רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
 


    05:30 minutes video
    

 

 

 
 

מת"ק (מנהלת תיאום וקישור) עציון

מת"ק עציון שבנפת בית לחם הוא אחד מתוך שמונה משרדי התיאום והקישור הישראלים הפועלים בגדה המערבית.
מת"ק (מנהלת תאום וקישור) הוא המרכז המנהלי של שילטון הכיבוש הישראלי.
תפקידו לפקח באמצעות האישורים שהוא נותן או לא נותן על שיגרת חייהם של הפלסטינים.
המת"ק אחראי כביכול  על אישורי הכניסה לישראל, אישורי התנועה בתוך הגדה, אישורי תנועה ברכב, אישורי עבודה וכמעט כל אישור אחר.
הוא עושה זאת בתאום עם השב"כ.
פלסטיני שמקבל את אישור השב"כ "זכאי" לקבל כרטיס מגנטי המאפשר לו לקבל אישורים אחרים.
רוב האוכלוסיה הפלסטינית לא מקבלת אישורים.

 
 

DCL (District Co-ordination & Liaison Office) Etzion

DCL Etzion which is in the Bethlehem region is one of eight District Co-ordination, Liaison Offices in the west bank.
The DCL (District Co-ordination, Liaison Offices) is the administrative center of the Israeli occupation authorities.
Its role is to administer and control, by means of issuing or not issuing permits, every aspect of their daily routine of life.
The DCL is presumably responsible for issuing permits for entry into Israel, permits allowing movement throughout the west bank, permits issued for vehicle, permits for work and most other permits.
It works in co-operation with the Shabak (General Security Services).
A Palestinian who gets Shabak approval then 'qualifies' to receive a magnetic card, which then allows him to receive other permits.
The majority of the Palestinian population does not receive permits.

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com