צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 תור הנשים
 
دور النسوان
 the women's line

פרטים על הדימוי image's details

 
        
                
תור הנשים  دور النسوان  the women's line
 

כל ימות השנה אוסרת ישראל על הפלסטינים להיכנס לירושלים.
ברמדאן, החודש בו המוסלמים צמים, הודיעה ישראל ש"לכבוד החג
" היא תתיר לפלסטינים מבוגרים להגיע בימי שישי לתפילה באלאקצא.   רמדאן 2009

Israel denies Palestinians entry to Jerusalem all year round.
On Ramadan, the Muslims' month of fasting, Israel announced that "in honor of the holiday" it would allow elderly Palestinians to pray at the alAqsa mosque on Fridays.   Ramadan 2009

 
www.mahsanmilim.com  I  aya kaniuk & tamar goldschmidt  I  tamar@mahsanmilim.com  I   aya@mahsanmilim.com  I  aya.tamar@mahsanmilim.com