צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 

english


    'פלסטיני עם חסה'

    רשמים מהתבוננות בכפר נצור
   

     
 

 

    

פלסטיני עם חסה. רשמים מהתבוננות בכפר נצור.  עזון עתמה عزون عتمة  azun atme

וידאו עם טקסט 17:00 דקות

www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com