צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 

סרטים וקטעי וידאו
films and video reports
     
 

 

 

 
 

יום ירושלים באלקודס
يوم أورشليم في القدس 
Jerusalem Day in alQuds

 

ככה זה שם בקלנדיה
That's how it is in Qalandiya

 

עיסא, אבא של שב"ח
Isa, father of an
illegal alien

 
 

 

 

 

 
 
         
 
        יום האדמה בנבי סמואל
 

 גבר גבר
 
Just because he can
1st Friday of Ramadan 2011
at Qalandiya Checkpoint

 
 

       Land day in Nabi Samuel
                               english and hebrew

   
 

 

 
 
         
 


הסיפור של פייצל
faisal's story
english and hebrew
                      

 

כוחה של אישה
the power of women

 
   

  

         
 


בשביל לחיות צריך לעבוד. בשבילם.
מעאוויה אזרח כבוש. 

 


תור הנשים دور النسوان
the women's line

 

To live one has to cooperate. With them.
Muawiya. A man under Occupation.

 

   
 
           
 "היום הקלות במחסום"
 
"اليوم تسهيلات في الحاجز"
"today: ease-ups
at the checkpoint"

 

    'פלסטיני עם חסה'
    רשמים מהתבוננות בכפר נצור

וידאו עם טקסט 17:00 דקות
'a palestinian with lettuce'
17:00 minutes video and text

azun atme - עזון עתמה

 
   

תלוי באיזה צד של החומה
הבן שלך נמצא.

   
   

It depends on which side
of the Wall your son stands.

   
 

 

 

  

 
 
 

 בואו נטריד אותם
let's harass them
 

 

רמדאן כרים
رمضان كريم

ramadan karim

 
 

השב"כ מנסה למשת"פ את איאד.
 
 זהו סיפורו
.

     
 

The secret service has been
trying to turn Eyad into a collaborator
.
  This is his story.

     
 

 

 

 

 
 
 
limestone. egyptian, new kingdom, 17th dynasty (16th BCE). 16.8 x 10.5 cm

 


אברהים הולך הביתה
ابراهيم
بده
يروّح
Ibrahim on his way home

 


זה לא חיים וזה לא נעים
במחסום נעלין

this is no life, and it's not nice
at ni'alin checkpoint

 
 

     
 
             
 


  ניבאל. אמא של איוב
Nibal. Ayoub's mother

 men on wall  גברים על הגדר
 

 

יצא לו ללמוד
the way to learn
 

 

     
 
 


דו"ח קלנדיה
qalandiya report


 


hussam חוסאם  حسام


 

דמעות במחסום חווארה
tough tears

וידאו ללא קול
video without sound

             

 
 

 

 

 
             
 


בנות
girls


 

תפתח בבקשה את הארון
please open
your baby's coffin


 

טרטורים במחסום חווארה
harassment at huwara cp

 

 

 

   
 
 

לפלסטינים אסור להתרחץ בים המלח.
אבל מותר לתת להם מכות.
לפי ההוראות.

 

חאתם חושי קורא את השיר שכתב
נזכרתי בך חולון

Hattem Hushi reads his poem
Remember thee Holon


 

 
 

No swimming for Palestinians.
Beating them permitted.

     
 

     
 

 

 

 
 
 

לחיות בחברון
living in hebron. detail 

התעללות ברוכלי קלנדיה
abuse of vendors
in qalandiya


 

במחסום בואדי נאר
at Wadi Nar CP 
 

 

 

 

 

 
 

דו"ח אבו דיס
abu dis report 

חיילים נלחמים בילדים

Soldiers fight Children

جنود يقاتلون أطفال

 
 

 

 

 

 

ביום ההוא סבבו שבע פעמים
on that day
they circled seven times

 

לידה במחסום קלנדיה
birth in qalandiya

 
מחנכים בבית איבא
educating at Beit Ibba

 
 

 

 

 
 
 

ארך רגליים במחסום קלנדיה
Long Legged Man
at Qalandiya CP

 

מאמון  مأمون  maamun
 

 


אתה לך מכאן go away

 
     

 

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com