צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
       

 

Francisco Goya. Spanish, 1746-1828.
"Los Desatres de la Guerra" ("The Disasters of War") is a set of 80 aquatint prints created by Francisco Goya in the 1810s.
Plate 62 - "Las camas de la muerte" ("The deathbeds").
Etching, aquatint, drypoint and burin. 17.3 x 21.9 cm
 

 
איה קניוק + תמר גולדשמיד
aya kaniuk & tamar goldschmidt
آية قنيوق . تمر غولدشميد
   
 

gaza עזה غزة : 27.12.2008 - 19.1.2009 : 1390 מתים  موتى dead
לא מלחמה. טבח.  ليست حرب. مجزرة. not war. massacre

 
 
© www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com