צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 
 girls בנות
 

2:30 minutes video


     
 
 
 
 
      21 בנובמבר 2003
      בדרך בית לחם, שתי נערות רוצות לעבור, וחייל עוצר אותן, כי הוא חייל, כי אלה החוקים, כי מתחשק לו.
      שתי נערות וחייל ברחבי הכיבוש.
 
 
     21 november 2003
     bethlehem road, two girls want to pass, and a soldier stops them, because he is a soldier,
     because these were the rules, because he felt like it.
     two girls and a soldier in the midst of occupation.
 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com