צור קשר
רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 image's details פרטים על הדימוי

נחושה hellbent

 

     
 

 

 
 

נחושה
יום ששי האחרון של צום הרמדאן. הצבא מקיף את ירושלים במחסומים.
למחסום בית לחם מגיעה אישה פלסטינית. היא נחושה בדעתה להגיע לירושלים. שום צבא לא יעצור בעדה.

 
  hellbent
Last Friday of the fast of Ramadan. The army encloses Jerusalem with roadblocks.
A Palestinian woman reaches Beitlehem roadblock. She is determined to reach Jerusalem.
No army will stop her.
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com