צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
       
 men on wall  גברים על הגדר04:10 minutes video 

   

 

 
    גברים על הגדר men on wall
  יום ששי האחרון של חודש רמדאן 2003. אנשים מנסים להגיע לירושלים.
 

The last Friday of the month of Ramadan 2003. People are trying to reach Jerusalem.

 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com