צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 

moments רגעים
 

   
נדיבות במחסום קלנדיה

 


עלבונו של כמאל
Kamaal's Insult
english hebrew

 
 

Generosity
at Qalandiya Checkpoint

   
 
 


הצחקת אותי
you must be joking

 


תלוי באיזה צד של החומה
 הבן שלך נמצא.
It depends on which side of the
Wall your son stands

 
מאמון  مأمون  maamun

video וידאו
 
 

text   טקסט

 

 

 
 


 
בואו נשפיל אותם
let's abuse them

 אברהים הולך הביתה

ابراهيم بده
يروّح
Ibrahim on his way home

 


יצא לו ללמוד the  way to learn

 
 

 

 

 
 
  

תפתח בבקשה את הארון
please open your baby's coffin


 

דמעות במחסום חווארה
tough tears

וידאו ללא קול 02:40
02:40 video without sound


 

   

 

 
             
  טרטורים במחסום חווארה
harassment at huwara cp

 

חאתם חושי קורא את השיר שכתב
נזכרתי בך חולון
Hattem Hushi reads his poem
Remember thee Holon

 

 hussam חוסאם  حصام  

 
 

 

 

 
 
 

במחסום בואדי נאר
at wadi anar cp

 

בנות girls

 

אתה לך מכאן go away

 
 

 

 

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com