צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 

english

    בשביל לחיות צריך לעבוד. בשבילם
 
  מעאוויה אדם כבוש. 

 

 

 

פרטים על הדימוי image's details

   

  

   

בשביל לחיות צריך לעבוד. בשבילם.  מעאוויה אדם כבוש.  15:00 דקות וידאו

  To live one has to cooperate. With them. Muawiya. A man under Occupation.   video 15:00 minutes    
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com