צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
      
 


 
רמדאן כרים
 
رمضان كريم
ramadan karim 
        
           
רמדאן כרים  رمضان كريم  ramadan karim
 
 

 

 

           video 07:15 minutes  וידאו 07:15 דקות   

 
         "ישראל הכריזה שתאפשר כניסת פלסטינים מעל גיל 50 לתפילה בירושלים בימי השישי של הרמדאן."
 

       "Isarel announced that Palestinians over the age of 50 may enter Jerusalem to pray during
       the month of Ramadan."

 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com