צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
 

 

 

   פרטים על הדימוי image's details    

 

 

 
    the power of women video 07:18 minutes כוחה של אישה  וידאו 07:18 דקות  
   

הן נחושות והן חתרניות, והן מתחמקות, והן מזלזלות והן צודקות והן אומרות לא לכובש. נשים פלסטיניות.

 
   

They are subversive, hellbent, they are scornful and slip away, they are in the right and say no to the occupier. Palestinian women.

 
 
www.mahsanmilim.com  I  aya kaniuk & tamar goldschmidt  I  tamar@mahsanmilim.com  I   aya@mahsanmilim.com  I  aya.tamar@mahsanmilim.com