צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
 



מחנכים בבית איבא
Educating at Beit Ibba
video 3 min. וידאו 3 דקות
מתוך: פילא דעייל בקופא דמחטא
from: to pass an elephant
through a needle's eye




3 minutes video

 

 

 


 

 

מחנכים במחסום בית איבא / מתוך: פילא דעייל בקופא דמחטא (להעביר פיל בקוף המחט)
מחסום בית איבא, אחד מהמחסומים המקיפים את שכם. כל מי שרוצה להיכנס לשכם או לצאת ממנה חייב לעבור דרך אחד מהמחסומים. זהו מחסום פנימי, בעומק הגדה המערבית הכבושה.
כבכל המחסומים בגדה המערבית, רשויות הכיבוש אוסרות על מעבר של פלסטינים. כולם אסורים בתנועה, אלא על פי קריטריונים, שמשתנים לעתים, כשיטה.
באותה העת, בינות לשאר הגזירות, הקבועות והמשתנות, הסטודנטים היו "רשאים" להיכנס בימי שבת בלבד ולצאת בימי רביעי.

 
 

educating at beit Ibba CP / from: to pass an elephant through a needle's eye
Beit Ibba checkpoint is one of the checkpoints surrounding Nablus. Whoever wants to enter or leave Nablus, has to pass through one of these checkpoints; all placed deep within the occupied West Bank.
As with all the checkpoints in the West Bank, the occupation authorities forbid the passage of Palestinians; all of whom are forbidden until proved to be 'allowed', unless answering to criteria, that change often; as a method, ingrained in the system.
In those days, amongst other harsh measures, those that were permanent and those that varied, students were 'permitted' to enter the city only on Saturdays, and leave only on Wednesdays.

 
 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com