צור קשר

רגעים
מחשבות
סיפורים

מסעות

דוחות
סרטים
       עדויות

contact us

moments
thoughts
stories
journeys
reports
films
testimonies
 
  "היום הקלות במחסום"
"اليوم تسهيلات في الحاجز"
"today: ease-ups at the checkpoint"

image's details פרטים על הדימוי

 

        
 
"היום הקלות במחסום"     "اليوم تسهيلات في الحاجز"     "today: ease-ups at the checkpoint"

 

 

 
www.mahsanmilim.com  tamar@mahsanmilim.com  aya@mahsanmilim.com  aya.tamar@mahsanmilim.com